அமிழ்து: பட்டது போதும்!பட்டது போதும்!

குறைவாயிருக்கும் மின்னொளி,
குளிரூட்டியபடியே யிருக்கும் அறை,
பலவாறாக வந்திருப்பவர்களின் அசாத்திய மெளனம்!
திடீரென கேட்கும் இரைச்சல்,
கூடவே வரும் காலடித் தடம்,
நாசியைத் துளைக்கும் துர் வாசனை,
மூன்று நாளானது விடுங்கள் - நான்
புறப்பட்ட இடத்துக்கே போய்விடுகிறேன்!

Labels:

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1 Comments:

At 10:25 PM, Blogger Rajarajan said...

Yarai patriyathu intha kavithai ... "Oru iranthavananin voice-a"?

 

Post a Comment