அமிழ்து: கனடா பயனமும் நானும் - பாகம் 1கனடா பயனமும் நானும் - பாகம் 1

கனடா பயனமும் நானும் - பாகம் 1

கடந்த நான்கு வருடங்களாக நானும் Software field-இல் குப்பை கொட்டிகொண்டு இருந்தாலும், நான் இன்னும் பெங்க்ளூருக்கும் திருச்சிக்கும் தான் பயனம் செய்து கொண்டிருந்தேனே தவிற அதைத் தாண்டி எஙும் செல்லவில்லை.
இதனால் உறவினர்கள் மத்தியில் சந்தேக ரேகை ஓடிக்கொண்டுதான் இருந்தது, இவன் சொfட்நரெ-ல தான் இருக்கிறானா என்று... ஊருக்கு போகும் போது எல்லாம், அவர்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் இங்க இருக்கான், அங்க இருக்கான் என்று பேச்சுக்கள் தான் காதில் விழும்...
னான் இதை பத்தி எல்லாம் கவலைப் படாமல் வெள்ளிக் கிழமை KSRTC-யோ, TNSTC-யோ பிடித்து, சன்டே ட்ரைனை பிடித்து போஇ வந்து கொண்டிருந்தேன்.
இந்த நேரத்தில் தான் வராது வந்த மாமணியை, இந்த ட்ரிப் வந்து சேர்ந்தது. அதிகம் இல்லை ஜென்டில்மேன், ஒரு மாதம் தான் என்றாலும், கடைசியில், பாஸ்போர்ட் எக்ஸ்பையர் ஆகு முன் வந்து விட்டது.
ஆகா, எல்லம் தெரிந்தப்பின், உறவினர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும் சொல்லி ஆகி விட்டது. கிளம்பும் நாளும் வந்து விட்டது...!
பெங்க்ளூரிலிருந்து சென்னை சென்று, அங்கிருந்து Fரன்க்fஉர்ட் வழியாக டொரொன்டொ செல்வது தான் பயனா ஏற்பாடு..!
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

0 Comments:

Post a Comment